Werner Nicolai de Seue

dansk-norsk offiser

Werner Nicolai de Seue (født 29. august 1742 på Vestby i Rakkestad, død 18. juni 1823) var en norsk offiser.

Werner Nicolai de Seue
Født29. aug. 1742Rediger på Wikidata
Død18. juni 1823Rediger på Wikidata (80 år)
BeskjeftigelseSelvbiograf Rediger på Wikidata
FarPeter de Seue
MorHellehuus de Werenskiold
NasjonalitetDanmark

Han var sønn av major Peter de Seue (16941772) og Hellehus Werenskiold (17051771). Som barn og ungdom passerte han de lavere militære grader (1755 korporal, 1759 fenrik, 1761 sekondløytnant) og deltok 1762 ved Garden da Saint-Germain besatte Mecklenburg. 1764 ble han overflyttet til det søndenfjeldske gevorbne regiment og var senere knyttet til den norske hær (1773 kaptein, 1787 major). Som bataljonssjef deltok han i innrykningen i Sverige 1788. 1796 ble han oberstløytnant, 1803 oberst og 1806 sjef for 1. akershusiske regiment.

Ved krigens utbrudd 1807 ble han mot sitt ønske beordret til grensefestningen Kongsvinger, men 9. mars 1808 ble han avløst fra denne stillingen. I stedet ble han sjef for midtbrigaden sydøst for Kongsvinger. Ved de svenske angrepene på Lier 18. april 1808 ble hans brigade drevet tilbake over Glomma. De Seue som brigadesjef fikk ansvaret for denne retretten, fordi han ikke selv hadde vært å finne på slagmarken, og fordi han ikke hadde sendt sine reserver i kamp. Da prins Christian August kom til Kongsvinger 25. april, tiltalte han de Seue meget hardt og spurte ham om han hadde vært redd. Hans brigade ble nå delt mellom to andre offiserer, mens de Seue ble sendt til Christiania.

Prinsens handlemåte som kommanderende general vakte stor oppsikt i samtiden, og de Seue selv følte seg krenket. Han ba om å få sitt forhold i kampen ved Lier undersøkt av en overkrigskommisjon, men dette ble nektet ham. Han søkte deretter avskjed og trådte tilbake 30. juni 1808 med rang som generalmajor og 1000 riksdaler i pensjon. Senere førte han stadig klager over den urett han mente var begått, og skrev et lite selvbiografisk skrift, som utkom 1811. Prinsen var da allerede død, men hans adjutant Holst skrev 1812 et motskrift til prinsens forsvar.

De Seue levde resten av sitt liv på landstedet «Solitude» utenfor Christiania, til dels sysselsatt med litterære arbeider over militære emner.

Gift 12. februar 1776 med Karen Margrethe Fyhn (1755-1783), datter av justisråd Jørgen Andras Fyhn, politimester i Christiania og Ingeborg Falck.

Kilder rediger

  • Dansk biografisk Lexikon