Votlo

bosetning i Osterøy kommune

Votlo er en bygd ved HausOsterøya som ligger ved Sørfjorden ved Osterøy. Grenda ligger brattlendt til mot sør med mye edelløvskog og sjeldne planter i liene. Om våren er liene fulle av ramsløk, lukten av løk kjenner man lang vei.

Votlo sett fra Ytre Arna.

Navnet kommer trolig av «vetle å» (på den andre siden av fjorden ligger Ytre Arna med den store elva, eller «Ælvæ», Blindheimselva). Navnet har blitt skrevet på forskjellige måter opp gjennom tidene, for eksempel: Vatle, Wotle, Wathle, Votle og Vasle.

Gloppestølen (Rivenes) er det funnet tufter av 4000 år gamle hus og spor etter 3500 år gammel åker. Flere steinøkser er også funnet på Votlo. Tøveskoen eller Toveskoen (eller filtsko/ullsko/pampusser/ladder) ble oppfunnet her av Maria Olavsdotter Askeland. I en periode drev alle bøndene på Votlo med ullskoproduksjon som attåtnæring.

Da Peter Jebsen skulle bygge Arne Fabrikker ble det rundt 1850 satt opp et teglsteinsverk på Votlo (Tveitane). Gråstein fra liene og teglstein kom fra Votlo og ble nyttet til bygging i Ytre Arna.

Eksterne lenker rediger