Åpne hovedmenyen

Voksenkollen er den øverste delen av Voksenåsen i Oslo. Den  inngår i de høydedrag som skaper Oslos grønne profil og har en silhuett som er synlig både mot øst fra Oslo og mot vest fra Bærum og Sørkedalen. Hele åsen faller i bratte skråninger ned mot byen og Sørkedalen. Klimaet er mer borealt enn nede i Oslo, og dette setter sitt preg på vegetasjonen. På Voksenkollen finner man den siste rest av bynær gammelskog på vestsiden av Oslo, Orreskogen,

Voksenkollen er et viktig adkomststed for alle brukere av Nordmarka via Holmenkollveien/Voksenkollveien og med Holmenkollbanens stasjoner Voksenkollen og endestasjonen Frognerseteren. Store deler av området er regulert til institusjonsbruk (Holmenkollvedtektene) for å bevare skog og naturmiljø. De gamle stiene i Orreskogen og på Voksenkollen ble anlagt som spaserveier i forbindelse med byggingen av sanatoriene og hotellene i området på slutten av 1800-tallet. Her samlet flere av landets fremste kulturpersonligheter krefter og inspirasjon, bl.a Edvard Grieg. «Jeg har vandret omkring i denne Labyrint af Stier i de store Skoge uden at møde andet end Årfugl og Røj.». (Verdens Gang 12. januar 1901 ).

Området er fortsatt preget av institusjoner med store naturtomter. På toppen mot øst ligger Voksenåsen Kultur- og konferansehotell som er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under andre verdenskrig. Mot vest ligger Lysebu som er Norges nasjonalgave til Danmark som takk for hjelpen under andre verdenskrig.  Mot sørvest ligger Legeforeningens konferansesenter Soria Moria.

Utsikt fra Voksenkollen

Til tross for Holmenkollvedtektene har det i de siste årene skjedd en omfattende boligutbygging og urbanisering i området. Soria Moria har gjennomført boligutbygging på den øvre del av sin eiendom (Voksenkollveien 80-88) med 41 bloligenheter, videre er Fuglemyra omgjort til boligområde med 20 boligenheter, på oversiden av Lillevannsveien er det bygd 31 +27 enheter og Orrreskogens borettslag er utbygd ved den nedre del av skogen. Det som er igjen av den gamle Orreskogen i dag er innskrenket til området mellom Soria Moria og Lysebu, på toppen av berget ned mot Sørkedalen.