Vokal folkemusikk

begrep som dekker den rike floraen av vokale folkemusikkuttrykk i Norge

Vokal folkemusikk er et begrep som dekker den rike floraen av vokale folkemusikkuttrykk i Norge. Begrepet kan kategoriseres på ulike vis:

Tradisjonelle kategorier for sangstil (alfabetisert)Rediger

Kategorier knytta til tekst/tonemateriale (alfabetisert)Rediger

Tradisjonelle begreperRediger

Akademiske begreperRediger