Vista Analyse

Vista Analyse AS er et forsknings- og analyseselskap med hovedvekt på økonomisk forskning, utredning, evaluering og rådgivning, og med hovedkontor i Meltzers gate 4Frogner i Oslo. Det ble etablert i 2000 og har rundt 25 ansatte. På samme måte som et advokatfirma eies det av en rekke partnere, dvs. av medarbeidere. Daglig leder for selskapet er den kjente økonomen Haakon Vennemo, som også er professor i økonomi ved Handelshøyskolen på Oslomet. Styreleder er samfunnsøkonomen Ingeborg Rasmussen. Sentrale forskningsområder er klima, miljø, energi, bistand, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferdsforskning, med vekt på utforming og evaluering av offentlig politikk og virkemidler.

Hovedkontoret til Vista Analyse i Meltzers gate 4Frogner i Oslo

Selskapets oppdragsgivere omfatter en rekke departementer og statsetater, herunder Finansdepartementet, UtenriksdepartementetJustisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet, Norad, arbeidslivets parter som NHO og LO, Nordisk ministerråd, og andre offentlige og private organisasjoner.

Selskapet utførte bl.a. på oppdrag fra regjeringen en evaluering av sexkjøpsloven.[1]

Kjente forskereRediger

  • Haakon Vennemo, partner i Vista Analyse, professor i økonomi ved Handelshøyskolen på Oslomet
  • Steinar Strøm, partner og styreleder i Vista Analyse, professor i økonomi ved Universitetet i Torino og rådgiver på Frischsenteret
  • Michael Hoel, assosiert forsker i Vista Analyse, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo og rådgiver på Frischsenteret
  • Sidsel Sverdrup, partner i Vista Analyse og professor i evalueringsforskning ved Diakonhjemmet Høgskole
  • Dag Morten Dalen, partner i Vista Analyse, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger