Virksomhetsinntekt

Virksomhetsinntekt er i skatterettslig sammenheng inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget for både personinntekt (for fysiske personer) og alminnelig inntekt, og omfatter all inntekt vunnet ved virksomhet. Virksomhetsinntekt kan være overlappende med kapitalinntekt (kapitalinntekt i virksomhet), og det er da reglene for virksomhetsinntekt som får anvendelse.

Se ogsåRediger