Vindflomyrene naturreservat

Vindflomyrene naturreservat er en stor jordvannspåvirket strengmyr i Østre Toten og Hurdal kommuner. De største strengene og flarkene finnes i myras sørlige halvdel. Her er de lengste strengene opp til 250 meter lange. I reservatet har glasstorvmose (Sphagnum angermanicum) sin nordligste forekomst, og tranestarr (Caexe adelostoma) sin sørligste forekomst på Østlandet.[1]

Vindflomyrene naturreservat
VerneformNaturreservat
Vernetemavåtmark
Areal3 443 daa
KommuneØstre Toten (Innlandet), Hurdal (Viken)
Opprettet1. februar 1989

Vindflomyrene naturreservat
60°30′22″N 10°44′36″Ø

Det går skogsbilvei langs reservatet i nordøst og i sørvest.

ReferanserRediger