Uttrykket victorianisme har fått navn etter Dronning Victoria av Storbritannia, hvis holdninger kom til å prege en hel generasjon av briter på slutten av 1800-tallet.

Tiden var preget av en overklasse med tjenestefolk. På grunn av de mange rikdommer, som strømmet til landet i hennes regjeringstid fra hele det britiske imperiet, vokset en ny, kulturbærende overklasse frem, som forsøkte å holde avstand til underklassen. Hvis man kun hadde råd til en tjener, ansatte man en butler, som var en personlig mangefunksjonstjener.

Overklassens kvinner hadde veldige kjoler, som gjorde dem avhengige av tjenestefolk. Det var upassende å vise anklene, så dette måtte unngås. Det tegnet seg både snobberi og dobbeltmoral, selv om man skulle avstår enhver form for lystbetonet adferd, særlig hvis den hadde en seksuell side.

Se også rediger