Dobbeltmoral

flere sett av moralske normer

Dobbeltmoral er et begrep som brukes om det å ha to sett av moralske (i motsetning til juridiske eller religiøse) normer, verdier og holdninger i parallelle forhold, situasjoner eller problemstillinger; et sett som forutsettes eller kreves praktisert av andre individer eller grupper og ett annet som man praktiserer selv eller aksepterer at en gruppe man selv tilhører eller sympatiserer med kan praktisere.

Hykleri, det å forfekte moralske regler uten å leve etter dem er en form for dobbeltmoral. Asketer, som selv lever etter strenge regler, men ikke bryr seg om hva andre gjør, driver også en form for dobbeltmoral.[1] Dobbeltmoral forutsetter et likhetsprinsipp der alle mennesker er like og er underlagt de samme normene og lovene.

Dobbeltmoral stiller forskjellige individer overfor forskjellige krav og dømmer utfra ulike moralstandarder. Å ha forskjellige normer og regler basert på favorisering, klassetilhørighet, rang, etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, rase eller andre mulige skille- eller grupperingstegn, vil ut fra liberale rettferdighetsprinsipper anses som dobbeltmoral, eventuelt som umoral.

Psykologi og kultur

rediger

Dobbeltmoral er også en psykologisk mekanisme som brukes til å rettferdiggjøre egne valg eller for å leve med etiske dilemmaer. Folk flest reagerer negativt mot et illojalt medlem innen sin egen gruppe, og positivt til tilsvarende illojalitet hos et medlem i en konkurrerende gruppe.[2] Enkelte hevder at alle mennesker er dobbeltmoralske og at det ikke kan unngås.[3]

Opphav

rediger

Selv om begrepet er av nyere dato, har konseptet vært kjent i noen tusen år. I jødisk tradisjon finnes en konkret referanse som også kan tolkes billedlig i Femte Mosebok, 25- 13-15:

  • 13 Du skal ikke ha to slags vektlodd i pungen din, tunge og lette.
  • 14 Du skal ikke ha to efamål i huset ditt, et stort og et lite.
  • 15 Du skal ha riktige vektlodd og et riktig efamål. Da skal du leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

Den moderne, hebraiske termen for dobbeltmoral er avledet av dette bibelstedet – "Eifa Ve'Eifa" (איפה ואיפה) (bokstavelig, "to forskjellige mål").

Se også

rediger

Referanser

rediger