Vestlandspanel

Vestlandspanel (også kalt supanel) karakteriseres av liggende bord, festet slik at det ene dekker litt over kanten på bordet nedenfor.

JærhusGarborg i Time kommune. Barndomshjemmet til forfatteren Arne Garborg har vestlandspanel.

Vestlandet var det mangel på godt laftetømmer, noe som førte til at det ble vanlig å lafte husene med halvkløvinger. Veggen ble stabilisert med ca. 10 centimeter lange opplengere som ble festet vertikalt på veggen. Dermed ble det naturlig å feste panelet horisontalt. I det fuktige klimaet på kysten hadde vestlandspanelet også en annen fordel, panelet nærmest bakken vil alltid være mest utsatt for råte. Med vestlandspanel er det enkelt å skifte ut de nederste bordene.