Vestjylland er det vanlige navnet for den vestlige delen av Jylland, omtrent tilsvarende Thy, Mors, Salling og det gamle Ringkjøbing amt og Ribe Amt, samt eventuelt Fjends og de nordvestlige deler av det gamle Vejle Amt. Den nordligste del kalles også Nordvestjylland, den sydlige Sydvestjylland, og den mellomste delen er identisk med Hardsyssel. En stor del av Vestjylland faller sammen med det historiske Ribe Stift.

Det vestlige Sønderjylland (Vestslesvig) regnes som regel ikke med til Vestjylland.

Utstrekning og historie

rediger

Der er ingen fast grense for hvor langt Vestjylland strekker seg mod øst. Tradisjonelt regner man hele området inn til den jyske højderyg eller hovedvej 13 for Vestjylland. Her går et relativt skarpt skille mellom det flate Vestjylland med sandjord, heder og store avstander, og det bratte Østjylland med skog, større jorder og større befolkningstetthet. Geografien avspeiler seg også kulturhistorisk i landbrukets driftsformer, eiedomsformene (selveiende bønder i vest) og den vestjyske dialekten (med foranstilt artikkel æ. Det vestjyske dialektområde omfatter også Sydøstjylland syd for Horsens Fjord.

Skillet mellom Vest- og Østjylland har tradisjonelt været skarpt i befolkningens bevissthet. På grunn av forskjellene i dialekt og sinnelag har mange, f.eks. folkeminnesamleren Evald Tang Kristensen, regnet vest- og østjyder for to forskjellige folk.[1]

Under Frederik 8.'s reise i Vest- og Nordjylland i 1908 ankom kongetoget til Vejen østfra, og den lokale sognepresten, pastor Richter sa blant annet følgende:

Her ved Inngangsporten til Vestjylland byr vi vårt Kongepar det første vestjydske velkommen. Forholdene her i Vestjylland er meget forandrede i den siste Menneskealder, ved den store Kulturspredning og store Folkeblanding, men tross alt dette har Vestjyden bevart sitt særpræg: Utholdenhet og Trofasthet.[2]

Først i de seneste årtier er navnet Midtjylland blitt alminnelig brukt om de østlige delene av Vestjylland og noen deler av Østjylland.

Sydjylland er en annen nyere betegnelse, som dekker over det sydlige Vestjylland samt den sydlige delen av Østjylland.

Betegnelsene overlapper til dels hverandre, fordi vi har at Thy og Mors hører til både Nordjylland og Vestjylland, Sydvestjylland er en del av både Vestjylland og Sydjylland. Et belte i det midt-vestlige Jylland, som omtrent omfatter Karup, Herning, Ikast, Brande og Grindsted, inngår både fra gammel tid i Vestjylland og i det nyere begrep Midtjylland.

Administrativ inndeling

rediger

Amter og regioner

rediger

Det sentrale Vestjylland hører i dag under Region Midtjylland, mens den nordligste delen hører til Region Nordjylland og den sydligste til Region Syddanmark.

Fra 1970 til 2006 omfattet Vestjylland hele Ringkjøbing amt og Ribe Amt, den vestlige halvdel av Viborg Amt og et randområde av Vejle Amt.

Før 1970 svarte Vestjylland til Thisted Amt, Ringkøbing Amt og deler av Viborg Amt og Vejle Amt.

Folketingskrets

rediger

Siden 2007 har de gamle amtskretsene vært avløst av nye storkretser ved valg til Folketinget. Den nye Vestjyllands Storkreds omfatter også et par kretser øst for den jyske højderyg.

Referanser

rediger
  1. ^ Evald Tang Kristensen: Gamle viser i folkemunde, Gyldendalske boghandel, Kbh., 1891, s. 314 ff.
  2. ^ Lars Christensen: Kongerejsen 1908, jernbanen.dk
Autoritetsdata