Østjylland

Østjylland er den østlige del av halvøya Jylland med Århus som den største by.

De 17 kommuner i Byregion Østjylland

Østjylland har aldri vært en administrativ region. Området avgrenses tradisjonelt mot nord av Mariager Fjord og mot syd av Kolding Fjord eller grensen til Sønderjylland. Andre grenser er mere uklare. Grensen mot Vestjylland går tradisjonelt ned gjennom Jylland langs hovedvei 13, tidligere hærveien, og den jyske højderyg, hvor den omtrent følger grensen mellom dialektene østjysk og vestjysk.

Østjylland overlapper delvis med de nyere begreper Midtjylland og Sydjylland. Noen oppfatter således Silkeborg (og især Viborg) som Midtjylland, andre som Østjylland eller som begge deler. Mot syd vil langt de fleste medregne Horsens til Østjylland, mens Vejle og Kolding kan regnes til Øst- og/eller Sydjylland.

Endelig kan man i geografisk forstand tale om en østjysk landskapsform og kjøpstadstype, som strekker seg fra Hobro til Egernførde og Kiel.