Vestindisk-guineisk Rente- samt Generaltoldkammer

Vestindisk-guineisk Rente- samt Generaltoldkammer, ofte omtalt som Generaltoldkammeret, var en dansk etat som ble skilt ut fra Rentekammeret ved kongelig resolusjon 7. januar 1760. Generaltoldkammeret fikk ansvar for toll i Danmark-Norge og hertugdømmene Slesvig og Holsten, saker vedrørende Dansk Vestindia og Dansk Guinea, samt saker knyttet til rikets havner og fyr.

I forbindelse med reorganisering av finansforvaltningen etter Napoleonskrigene ble Generaltoldkammeret slått sammen med Kommercekollegiet 8. februar 1816 til Generaltoldkammer- og kommercekollegiet.

Autoritetsdata