Vest-Afrika

den vestligste delen av det afrikanske kontinentet
(Omdirigert fra Vestafrika)
Africa-countries-western.png

Vest-Afrika er en fellesbetegnelse på en rekke land i den vestlige delen av Afrika. De landene som normalt regnes med er:

I tillegg regnes Tsjad og Vest-Sahara enkelte ganger med, selv om de økologisk og kulturelt har mer til felles med Nord-Afrika. Grensene mellom landene i regionen er i stor grad bestemt av kolonitidens grenser, og tar derfor ikke hensyn til grenser mellom forskjellige etniske grupper.

Den sørlige og vestlige grensen er definert av Atlanterhavet, eller mer presist Guineabukta. Mot nord grenser regionen mot Sahara. Den østlige grensen er vanskeligere å definere, og trekkes på forskjellige steder alt ettersom hvilke kriterier som legges til grunn.