Vest-Agder politikammer

1897-2002
(Omdirigert fra Vest-Agder politidistrikt)

Vest-Agder politikammer var et politikammerAgder. Fra 2002 ble Vest-Agder politikammer en del av det nyopprettede Agder politidistrikt.

HistorikkRediger

Ved kgl. res. 6. november 1897 (til gjennomføring av lov om delvis omordning av det sivile embetsverk 21. juli 1894 nr. 5) ble det bestemt å opprette flere nye politimesterembeter, deriblant Lister og Mandal politimesterembete. Embetsdistriktet skulle omfatte Mandal, Flekkefjord, hele Lister fogderi, herredene Halse og Harkmark, Holum, Øyslebø og Laudal, samt Nordre Undal og Søndre Undal av Mandal fogderi. Bestemmelsene fra 1894 og 1897 ble for Lister og Mandals vedkommende iverksatt etter kronprinsregentens res. 16. april 1904. Det eneste avviket fra planen var at byfogden i Flekkefjord (dvs. sorenskriveren) fortsatte å være politimester i byen frem til 1921.

Fra 1. januar 1919 skiftet Lister og Mandal amt navn til Vest-Agder fylke. Samtidig endret politimesterembetet navn til Vest-Agder politikammer.

Fra 1. oktober 1921 ble også Flekkefjord lagt til Vest-Agder politiembetets distrikt, samtidig som Finsland, Bjelland, Grindheim og Åseral ble overført fra politimesteren i Kristiansand til politimesteren i Vest-Agder (etter kgl. res. 16. juli 1921).

Fra 1. januar 2002 ble Vest-Agder politidistrikt en del av det nyopprettede Agder politidistrikt. Samtidig ble Sirdal lensmannskontor overført til Rogaland politidistrikt.

ArkivRediger

Arkivet etter Vest-Agder politikammer er avlevert til Statsarkivet i Kristiansand. Arkivet har et omfang på 121 hyllemeter.

Eksterne lenkerRediger

KilderRediger

  • Statsarkivet i Kristiansand, arkivkatalog for Vest-Agder politikammer.