Vesle Sletter naturreservat

Naturreservat

Vesle Sletter naturreservat utgjør hele det lille vedhenget på sørsiden av øya Store Sletter, samt det nærmeste sjøområdet rundt. Reservatet er omsluttet av Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Verneformålet er å verne livsmiljøet for plante- og dyreliv. Sjøområdet sør i reservatet fungerer som tilfluktssted for ærfuglkull når småbåttrafikken er stor.[3] I reservatet er det ferdselsforbud i tiden 15. april til 15. juli både på land og sjø.[4]

Vesle Sletter naturreservat
LandNorge[1][2]
Ligger iRåde
VerneformNaturreservat
Areal115 daa
Opprettet15. desember 1978
Kart
Vesle Sletter naturreservat
59°17′48″N 10°39′57″Ø

Det høyeste punktet i reservatet er 5,8 moh. Berggrunnen er rombeporfyrkonglomerat, en globalt meget sjelden bergart som finnes på øyrekka i Østfold fra Søster og nordover.

Referanser rediger

  1. ^ Naturbase, faktaark.naturbase.no, besøkt 20. juli 2019[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Common Database on Designated Areas, besøkt 26. juni 2021[Hentet fra Wikidata]
  3. ^ (no) Vesle Sletter naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  4. ^ Lovdata, verneforskriften