Ventilhette

Et vanlig sykkeldekk med ventil og ventilhette av svartfarget plastmateriale. Ventilhetten har innvendige gjenger som passer til ventilrørets utvendige gjenger.

En ventilhette er et sylinderformet deksel, lukket i den ene enden og med innhul åpning i andre enden, typisk utformet i plastmateriale, vanligvis på størrelse med et halvt sigarettfilter, med innvendige skrugjenger. Ventilhettens funksjon er å forhindre rusk, støv og skit fra å trenge inn i selve ventilen. I tillegg beskytter den ventilåpningen mot fukt og korrosjonsskader som følge av fukt. Ventilhetter brukes på ventilen på blant annet sykkeldekk, bildekk og andre luft- eller gassfylte gummibeholdere hvor det er ønskelig å forhindre at små partikler av væske eller fast stoff finner veien inn i ventilåpningen.

Et vanlig bruksområde for ventiler med ventilhetter er luftfylte dekk, til kjøretøyer som biler og sykler. Da dekkene roterer, ofte i stor fart, skapes sentrifugalkrefter som bidrar til å slynge partikler som har festet seg på innsiden av dekkets felg, utover. Av praktiske grunner er ventilen på et dekk oftest festet med åpningen vendt innover mot hjulets rotasjonssentrum. Sentrifugalkreftene, som følge av at dekket roterer, vil da bevirke at partikler som har satt seg fast inni ventilåpningen, dyttes enda lenger inn. I neste omgang, når dekket skal etterfylles med luft, vil faren være stor for at disse partiklene trenger inn i ventilen og ødelegger dens funksjon, eller at de kommer inn i dekket/slangen, hvor de i verste fall kan forårsake punktering innenfra. Her kommer ventilhettens funksjon inn som avgjørende for ventilens og dekkets/dekkslangens vedvarende funksjon og levetid. Mange overser hvor viktig ventilhetter faktisk er, å velger å ikke erstatte manglende ventilhetter. Særlig omfattende er denne praksisen når det gjelder sykler.

Kostnad, pris og tilgjengelighetRediger

Ventilhetter koster lite å produsere, og er vanligvis billige i innkjøp. I forhold til prisen det koster å produsere en ventilhette, er imidlertid salgsprisen i butikker generelt høy. For mange bruksområder, innbefattet annet ventiler til sykkeldekk, er ventilhetter vanskelig tilgjengelig fordi de vanligvis ikke selges separat fra selve ventilen.

Hvordan kompensere for manglende ventilhetteRediger

Hvis ventilhetten mangler, f.eks. på et sykkeldekk, er det stor sjanse for at støv, skitt og partikler har samlet seg i ventilens åpning. Denne bør fjernes før ny luft pumpes inn i dekket, for å unngå å presse partiklene inn i ventilen og dekkslangen. En enkel og effektiv metode for å fjerne løse partikler, er å først tømme dekket helt for luft før ny luft fylles i. Da vil luften som var fylt i dekket, forhåpentligvis blåse ut mesteparten av partiklene. Dette forutsetter imidlertid at dekket ikke er punktert og helt flatt. Metoden fjerner ikke klebrig asfaltstøv og i liten grad tunge, større partikler. For å fjerne dette, kan litt vann, med såpe, f.eks. oppvasksåpe, tilsettes før ventilen utblåses innenfra. Deretter bør ventilen tørke i 10 minutter til en halv time, for at vann og såpe ikke skal komme inn i dekkslangen når ny luft til slutt pumpes inn i dekket. Eventuelt går det an å hurtigtørke, ved å blåse ned i ventilens åpning i 2-3 minutter. Slik blåsing kan gjøres med munnen, eller ved hjelp av en pumpe ved at det pumpes mens pumpens munning er ca. 5-10 millimeter fra ventilåpningen.