Ventil er et stort antall forskjellige kontrollorganer hvis funksjon er å sørge for å åpne, stenge, retningsbestemme, nivåregulere, mengdebestemme og/eller trykkregulere en strøm av gass eller væske i en prosess eller et ledningssystem. Uttrykket brukes i tilknytning til stempelmotorer, bil- og sykkel-dekk, drivstoffsystemer, ventilasjons-, prosess-, sanitær-, varme-, kjøle- og vannverkanlegg, varmepumper, kraftverk varmtvannsberedere osv.

Sluseventil

En ventil kan være regulert manuelt, ha forhåndsinnstilt verdi eller styres av en aktuator (mekanisk, pneumatisk, eller termoelektrisk motor) som kontrolleres av for eksempel en elektronisk styreenhet.

I mange sammenhenger brukes også ordet kran (vannkran, gasskran, stoppekran) om manuelt betjente ventiler på spesielle steder i systemene. Kjøkkenkranen er for eksempel også en ventil.[1] Den kanskje viktigste ventilen vi til daglig har befatning med er sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen. Denne redder liv og verdier om det skulle oppstå en svikt og berederen koker ved en feil og skaper fare for eksplosjon.

Sykkelventil
Symbol for ventil

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Kjøkkenkran NIVITO