Forstillingsmekanisme

Forstillingsmekanisme er en reguleringsinnretning som omformer mekanisk bevegelse (åpning/lukking) av ventiler i en væske-/gasstrømkrets.

Ofte brukes pneumatiske membraner til å styre spindelen (som åpner og lukker ventilen). Man kan også bruke hydrauliske sylindere til å styre spindelen.