Over pressure relief

Over-pressure relief er et uttrykk som brukes i forbindelse med kuleventiler.

Skulle en ventil utsettes for trykk over fastsatt MAWP (Maximum allowable working pressure) er det nødvendig med en funksjon som enten frigjør trykket eller styrker tetningen. Trunnion kuleventiler gjør førstnevnte igjennom en funksjon som kalles Over-Pressure relief. Skulle trykket bli for stort i en trunnion kuleventil, og oppstrømssetet begynne å lekke, vil nedstrømssetet slippe trykket forbi. På denne måten unngår en at ventilen ødelegges ved trykk over MAWP på bekostning av at ventilen vil lekke.