Sigarettfilter

komponent i sigarett

Sigarettfilter er en komponent som finnes i mange røykbare tobakksprodukter, inkludert sigaretter, cigarilloer og pipetobakk. Formålet med filteret er å filtrere bort noen av de skadelige stoffene som finnes i røyken fra tobakken. Det finnes ulike typer sigarettfilter på markedet, blant annet celluloseacetatfilter og aktivt kullfilter.

Eksempel på sigarettfilter fra en Gauloises-sigarett.

Celluloseacetatfilter er den mest vanlige typen sigarettfilter. Det er fremstilt av cellulose, et naturlig stoff som finnes i trær og planter. Celluloseacetatfilter brukes til å filtrere bort noen av partiklene i røyken, samt å fjerne noen av de skadelige stoffene. Disse filtrene er ganske effektive til å filtrere bort partikler, men de er mindre effektive til å fjerne de skadelige stoffene.[trenger referanse]

Aktivt kullfilter er en annen type sigarettfilter i bruk. De inneholder aktivt kull, et porøst materiale som har evnen til å absorbere mange forskjellige stoffer. Aktivt kullfilter er ganske effektivt til å filtrere ut skadelige stoffer, men ikke like effektivt til å filtrere bort partikler.[trenger referanse]

Det finnes også andre typer sigarettfilter, inkludert lave friksjonsfilter og filter som inneholder lange kjedede hydrokarboner.[trenger referanse] De brukes for å redusere mengden skadelige stoffer i røyken, men er ikke like effektive som celluloseacetat- eller aktivt kullfilter.[trenger referanse]