Ventilasjon

Ventilasjon innebærer forflytning og utbytting av luft i bygninger. Ventilasjon har flere formål, hvor den vanligste er å skape et behagelig innendørsklima. Ventilasjonen skal transporter fukt og forurensning ut fra rommet og tilføre «frisk» luft utenfra. Det finnes mange standardiserte kvalitetskrav for innendørsklima, som for eksempel som at karbondioksidinnholdet ikke skal overstige 1000 ppm (0.1 %) i lokaler hvor mennesker bor.[1]

Deler av ventilasjonsanlegget i arkivlokalene ved Arkivsentret Sør i Lund, Sverige. Arkivlokalar har ofte strenge krav til ventilasjonen, både på grunn av brannsikkerhet og for å bevare inventaret.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger