Kronobergshäktet er et arresthusKungsholmen i Stockholm, i nærheten av Kronobergsparken. Arresthuset har en kapasitet på 321 innsatte. Alle de innsatte er frihetsberøvet etter rettslig beslutning og holdes i forvaring med status som mistenkt mens det aktuelle lovbruddet er under etterforskning. I henhold til uskyldspresumsjonen regnes de innsatte som uskyldige og holdes derfor ikke i fengsler sammen med straffedømte.

Kronobergshäktet sett fra Kronobergsparken.

Kronobergshäktet drives av Kriminalvården og er det største av Sveriges 31 arresthus og syv arrestfilialer.

Eksterne lenker rediger