Kriminalvården

straffegjennomføring i Sverige

Kriminalvården er en svensk etat som har ansvar for kriminalomsorg. Ansvarsområdet er delt i fire:

  • forvaring, for personer som mistenkes for lovbrudd og varetektsfengsles av en domstol i påvente av rettergang
  • fengsel, for personer som er dømt til fengselsstraff for å ha begått lovbrudd
  • friomsorg, for personer som er dømt til annen straff enn fengselsstraff, og personer som er løslatt fra fengsel
  • transport av personer i forvaring eller fengsel
Kriminalvården
Kriminalvården
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeSverige
HovedkontorNorrköping
UndergrupperNationella transportenheten
MisjonKriminalomsorg
Budsjett8,1 mrd. kr (2016)
Nettsidekriminalvarden.se

Per desember 2015 hadde Kriminalvården 31 arresthus, 47 fengsler og 34 friomsorgskontorer. Kriminalvården transporterer årlig ca. 65 000 klienter, hvorav cirka 5 000 er deportasjoner. Kriminalvården har cirka 11 000 ansatte.

ForvaringRediger

Forvaring (häkte) er frihetsberøvelse av personer som er mistenkt, men ikke dømt, for lovbrudd. Personer i forvaring betraktes derfor som uskyldige, og av denne grunn holdes personer i forvaring totalt adskilt fra personer i fengsel. I Sverige er rekkefølgen slik: politiet pågriper; anklageren anholder; domstolen varetektsfengsler (häkter).

ReferanserRediger


Eksterne lenkerRediger