Frihetsberøvelse

frihetsberøvelse av en person i fengsel som straff for en forbrytelse

Frihetsberøvelse er å frata noen deres frihet. Frihetsberøvelse regnes som en forbrytelse med mindre det foreligger lovhjemmel. I det siste tilfellet er frihetsberøvelse å regne som straff (frihetsstraff) som sones i fengsel, eller som varetekt. Ulovlig frihetsberøvelse kan ta form av kidnapping (barnebortføring).