Innregulering av ventilasjonsanlegg

prosedyrer for å oppnå optimal drift av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg

Innregulering av ventilasjonsanlegg vil si å justere ventiler og andre deler av et oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg for å sikre korrekt luftgjennomstrøming, lufthastighet, temperatur, trykk (overtrykk og undertrykk) og luftfuktighet, og dermed oppnå et godt inneklima.[1] Lignende prosedyrer kan brukes til regulering av andre fluiddynamiske problemstillinger med gass- eller vannstrømninger, for eksempel vannbåren varme.[2]

Innregulering er en del av fagområdet varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk (VVS), og utføres vanligvis av personell med spesiell kompetanse. Det foretas måling av luft og hydronikk, hvorpå anlegget justeres og man måler på nytt. Prosessen er iterativ, og starter gjerne med teoretiske tegninger og prosjekteringer av anlegget som utgangspunkt, og justeres ut ifra praktiske målinger.

Dårlig innregulering kan komme av manglende innregulering da bygget var nytt eller ombygginger uten at det er foretatt ny innregulering.[3] Dårlig innregulering kan føre til høyere energiforbruk og at personer klager på at det er for varmt, for kaldt eller dårlig luft.[4]

Måling

rediger

Det brukes spesialisert og kalibrert måleutstyr for å måle temperatur, trykk, rotasjonshastigheter, elektriske karakteristikker, hastigheter, og luft- og vanninnhold for å evaluere utstyr og systemytelse.[klargjør]

Justering

rediger

Justering vil si å sette nye innstillinger på balanserende utstyr som spjeld og ventiler, viftehastigheter, størrelser på pumpehjul, samt automatisering av styreenheter som termostater og trykkstyring for å oppnå maksimal spesifisert systemytelse og effisiens under normal drift.

Balansering

rediger

Balansering er en metodisk regulering av fluidstrømmer (gass eller væske) i et system for å oppnå ønsket eller spesifisert/designet effekt. Når man starter balansering av et system må man finne stedet med minst flyt i forhold det som er prosjektert. Når stedet er lokalisert kan man justere ventiler og griller (for luft) eller balanseventiler (for vann) på andre steder til disse matcher det første stedet. For å oppnå maksimal effektivitet må det være minst et sted som står i helt åpen stilling.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger