Klimaanlegg, komfortkjøling, luftkondisjonering (fornorsket fra det engelske air conditioning), klimakontroll eller klimastyring betegner et anlegg som endrer på lufts egenskaper, hovedsakelig dens fuktighet og temperatur, i avgrensende rom for å gi en ønsket, termisk komfort. I utvidet betydning refererer termen til alle former for kjøling, oppvarming, ventilasjon, luftfiltrering eller disinfeksjon som modifiserer luft. Komfortkjøling brukes gjerne for kjøling av oppholdsrom for mennesker og dyr til en behagelig temperatur.

Klimaanlegg på utsiden av en bygning

Klimaanlegg brukes som betegnelse på installasjoner, systemer eller mekanismer som er laget for å stabilisere lufttemperaturen og den relative fuktigheten i en definert, avgrenset og lukket område. Det kan både kjøle og varme – avhengig av behovet til enhver tid. Klimaanlegg er i vanlig bruk i bygninger og biler og har til oppgave å forhindre at luften blir for tørr, fuktig, kald eller varm, avhengig av klimatiske forhold.

Historie

rediger

Konseptuelt er anvendelsen av klimaanlegg kjent fra Romerriket, der vann ble ledet gjennom veggene på enkelte hus for å kjøle dem.[1] Lignende teknikker i middelalderske Persia tok i bruk cisterner og vindtårn for å avkjøle bygninger i den varme delen av året.[2]

Det første storskalaanlegg for elektrisk klimastyring ble oppfunnet og tatt i bruk av Willis Haviland Carrier i 1902.[3]

Regionale forskjeller

rediger

I Norge er dette mest kjent i form av bilkjøling og butikkjøling på varme sommerdager. Etter at varmepumper er blitt vanlige i Norge har det også blitt vanlig med komfortkjøling i hjem som en innebygd funksjon i disse. De fleste varmepumper kan brukes som klimaanlegg.[trenger referanse]

I varmere deler av den industrelle verden har komfortkjøling vært svært vanlig fra tidligere av, og utgjør en stor andel av verdens forbruk av energi.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Oremus, Will (15. juli 2013). «A History of Air Conditioning». Slate (engelsk). ISSN 1091-2339. Besøkt 8. november 2016. 
  2. ^ «How Ancient Persian Architecture Captured Wind Energy Underground to Green Buildings». This Big City (engelsk). 20. mars 2012. Besøkt 8. november 2016. 
  3. ^ Gajanan, Mahita. «Who Invented Air Conditioning?». TIME.com. Besøkt 8. november 2016.