Åpne hovedmenyen
Vendsyssels inndeling i middelalderen

Vendsyssel, område i Danmark, som utgjør den nordlige del av Jylland, delt fra fastlandet av den smale Limfjorden i sør. I nord begrenses Vendsyssel av Skagerrak, i øst av Kattegat. Historisk har Vendsyssel vært et eget syssel.

Vendsyssel ligger på den Nordjyske øy (Nørrejyske Ø), som foruten Vendsyssel også består av to andre områder i vest – Hanherred og Thy.

Vendsyssel er et meget godt jordbruksområde, og har stor handelsvirkeomhet knyttet til ferjetrafikken mot Norge og Sverige. Det er ferjeanløp fra Norge til Hirtshals og Frederikshavn, og fra Sverige (Göteborg) til Frederikshavn.

De største byene i Vendsyssel er Nørresundby (like nord for Aalborg), Frederikshavn, Skagen, Hjørring, Sæby, Brønderslev, Hirtshals og Dronninglund.