Vendsyssel

Vendsyssel
Beliggenhet

Vendsyssel
57°17′16″N 10°02′44″Ø

Vendsyssel er et område i Danmark som utgjør den nordlige del av Jylland, delt fra fastlandet av den smale Limfjorden i sør. I nord begrenses Vendsyssel av Skagerrak, i øst av Kattegat. Historisk har Vendsyssel vært et eget syssel.

Vendsyssels inndeling i middelalderen

Vendsyssel ligger på den Nordjyske øy (Nørrejyske Ø), som foruten Vendsyssel også består av to andre områder i vest – Hanherred og Thy.

Vendsyssel er et meget godt jordbruksområde, og har stor handelsvirkeomhet knyttet til ferjetrafikken mot Norge og Sverige. Det er ferjeanløp fra Norge til Hirtshals og Frederikshavn, og fra Sverige (Göteborg) til Frederikshavn.

De største byene i Vendsyssel er Nørresundby (like nord for Aalborg), Frederikshavn, Skagen, Hjørring, Sæby, Brønderslev, Hirtshals og Dronninglund.