Vendeltiden er den mellomste perioden av yngre jernalder i Sveriges historie, navngitt etter de rike arkeologiske båtgravfunnene nære Vendels kyrka nord for Uppsala.

Prakthjelm i jern med bronsebeslag som ble funnet i en båtgrav i nærheten av Vendels kyrka.

Perioden strekker seg mellom folkevandringstiden og vikingtiden, fra ca. 550 til 800, og omfatter blant annet gravfelt og båtgraver fra Vendel og Valsgärde nord for Gamle Uppsala, og gravfeltet ved Ultuna like ved Fyrisån, en halv mil sør for Uppsala.