Valsgärde er en gård ved Fyrisån, ca 3 km nord for Gamle Uppsala, kjent fra 1541 (Valdzgierde).[1]

Funn fra en av gravene. Krigergraven inneholdt blant annet en duehauk, en velkjent fyrstelig attributt. Den sirkelrunde skiven bak hjelmen viser hvordan skjoldet som skjoldbeslagene kan ha sittet på kan ha sett ut.
En av hjelmene.

Gården og dens navn har ikke noen karakter av å være en stormannsgård, den kan heller ha oppstått i middelalderen på et område hvis opprinnelige historie er blitt glemt.

Gravfeltet Valsgärde rediger

Gravfelt fra Vendeltiden ligger nedenfor Valsgärde gård og var anvendt i mer enn 300 år. Den første båtgraven er fra 600-tallet og de siste gravene er fra kristen tid på 1000-tallet. Siden gikk gravene i glemmeboken.

Siden man ved ulike tilfeller har påtruffet funn i tilknytning til gården utførte man 1926 en befaring av området, og fant da flere langstrakte forsenkninger i bakken der gården lå, som indikerte at disse var gravhauger som ligner på de som tidligere var funnet i Vendel.

Fra 1928 og frem til midten av 1950-tallet utførte den arkeologiske institusjonen ved Uppsala universitet årlige gjentatte undersøkelser her, hvor gravfeltet totalt ble undersøkt. Totalt omfatter gravfeltet rundt 80 graver, hvorav de eldste gravene var ubrente lik i kister. Et 60-talls graver var enkle branngraver, og de yngste var kristne kistebegravelser. De femten båtgravene tildro seg mest oppmerksomhet. Alle kroppene i båtgravene var menn.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Det medeltida Sverige 1:2 Tiundaland
  2. ^ Vendeltid - Gravgåvorna i Valsgärde, Agneta Lundström