Vektor

Wikipedia-pekerside

Vektor kommer av latin ve'ctor, «bærer». Vektor kan vise til:

I matematikkRediger

I informasjonsteknologiRediger

  • En endimensjonal tabell
  • Vektorgrafikk – grafisk framstilling ved hjelp av geometriske figurer
  • Vektorprosessor – mikroprosessor for håndtering av flere dataverdier samtidig

I biologiRediger

  • Biologisk vektor – organismer som forårsaker spredning av patogen
  • Vektor (biologi) – kunstig framstilt DNA-molekyl
  • Pollenvektor – bærer av pollen fra pollenknapper til fruktemner, oftest et dyr (insekt mm.) eller vind.

I litteraturRediger

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Vektor.