Biologisk vektor

Biologisk vektor er betegnelsen på organismer som forårsaker spredning av patogen (biologiske agenter som kan forårsake sykdommer). En biologisk vektor vil ikke nødvendigvis bli infisert av smitten. Ofte vil insekt som flått og mygg være biologisk vektor. Også mennesket kan være en biologisk vektor, eksempelvis ved at det kan bære viruset som fremskaffer munn- og klovsyke (da uten å bli infisert selv). Innen genterapi kan et virus være biologisk vektor, idet det brukes til å avlevere patogen til andre organismer. Også innen genetikk bruker man begrepet biologisk vektor, om DNA-konstruksjoner som brukes i byggingen av andre.