Veksal

gård i Ringerike kommune

Veksal, Veshall eller Weksal (av norrønt Véssalr) var et gårdsbruk i Heradsbygda, i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud. Den nevnes første gang som Wessale i Ydingsherade i 1477 (DN. V 649). Ydingsherade kan således være enten en feilskrivning av Heradsbygda eller et tapt navn på stedet.

Huset til Trotskij i Veksal

Gården lå like ved der riksvei 7 tar av mot Soknedalen fra europavei 16. Veksal er i dag utbygd med villabebyggelse, og regnes som den søndre delen av de nedre delene av Heradsbygda. Den har gårdsnummer 55.

Gårdsnavnet er også kjent som en tidligere holdeplass langs Bergensbanen. Holdeplassen er for lengst nedlagt.

Lev Trotskij var bosatt her i eksil i perioden juni 1935 til september 1936. I denne perioden skrev Trotskij flere politiske tekster hvor han kritiserte Josef Stalins styre i Sovjetunionen.

Se også rediger