Veien til det oppvåknede liv

La alle vesener så prektig pryde
vår vei til oppvåkning på grunn av meg
og det jeg oppnådde av ekte godhet
ved tanken på å nå det våkne liv.

La alle overalt som går og plages
med lidelser og ondt i kropp og sinn
få oppnå oseaner av tilfredshet
på grunn av min fortjeneste og dyd!

La aldri dem som lever mangle lykken -
nei, aldri mer i fødselshjulets løp!
Og måtte hele verden alltid glede
seg over boddhisattva-lykkens fred

Vers 1-3 i kapittel 10; fra Lie/Bøttingers oversettelse

Veien til det oppvåknede liv (sanskrit: Bodhisattvacharyāvatāra eller Bodhicaryavatāra) er en kjent og meget utbredt tekst fra mahayanaretningen innenfor buddhismen. Den er skrevet på 600-tallet av buddhistmunken Shantideva (Śāntideva), som var knyttet til lærestedet i Nālandā, i nåværende Bihar.[1]

Teksten inneholder veiledning for det liv som en bodhisattva, en som søker å oppfylle troens vei og mål, må leve for å oppnå bodhicitta, et opplyst sinn gjennom de seks prinsippene for paramita. Kapittel seks regnes som en særlig innsiktsfull tekst i spørsmålet om kṣanti paramita, tålmodighet, og er kilde for mange sitater. Teksten er særlig utbredt i Tibet, hvor mange anser det niende kapitlet for det beste fremstillingen av innholdet i madhyamaka-retningen. Det tiende kapitlet er en populær bønn.

Teksten er skrevet på klassiske indiske versemål.

Tekstens ti kapitler rediger

  1. Lovprisning av viljen til oppvåkning
  2. Bekjennelse av ondskap
  3. Å gripe fatt i viljen til oppvåkning
  4. Utrettelig flid i viljen til oppvåkning
  5. Om å ta vare på klar forståelse
  6. Fullkommen tålmodighet
  7. Fullkommen styrke
  8. Fullkommen meditasjon
  9. Fullkommen visdom
  10. Dedikasjon

Norsk utgave rediger

Den norske tittelen, og kapitteltitlene, er etter den norske utgaven i antologien Lotussutraen, og andre skrifter fra mahayanabuddhismen. Utvalg og innledende essay av Jens Braarvig; oversatt av Kåre A. Lie og Tone Lie Bøttinger. XXXII, 348 sider. Bokklubben, 2003. (Verdens Hellige Skrifter; 18) ISBN 82-525-5330-3

Referanser rediger