Pāramitā (sanskrit) eller parami (pāli): «Perfeksjon» eller «Transcendent». I buddhismen viser paramitaene til perfeksjoneringen eller kulminasjonen av bestemte praksiser. Disse praksisene kultiveres av bodhisattvaer for at de skal bli i stand til å krysse fra sansebasert liv (samsara) til Opplysning (nirvana).

I theravada-buddhisme er de Ti Perfeksjoner (Paramis): (opprinnelige navn på pali)

 1. Dāna parami : generøsitet, gi av seg selv
 2. Sīla parami : ærbarhet, moralitet, riktig opptreden
 3. Nekkhamma parami : renonsering, gi avkall, frasi seg, oppgivelse
 4. Pañña parami : transcendental visdom, innsikt
 5. Viriya parami : energi, utholdenhet, kraftfullhet, innsats
 6. Khanti parami : tålmodighet, toleranse, overbærenhet, aksept, uutslitelighet
 7. Sacca parami : sannferdighet, ærlighet
 8. Adhiṭṭhāna parami : besluttsomhet
 9. Mettā parami : kjærlig vennlighet
 10. Upekkhā parami : beholde ro, stabilitet og fatning, renhet

I mahayana-buddhisme opplister Lotus sūtraen (Saddharmapundarika) seks perfeksjoner (opprinnelige navn på sanskrit):

 1. Dāna paramita: generøsitet, gi av seg selv (kinesisk, 布施波羅蜜)
 2. Śīla paramita : ærbarhet, moralitet, riktig opptreden (持戒波羅蜜)
 3. Kṣānti paramita : tålmodighet, toleranse, overbærenhet, aksept, uutslitelighet (忍辱波羅蜜)
 4. Vīrya paramita : energi, utholdenhet, kraftfullhet, innsats (精進波羅蜜)
 5. Dhyāna paramita : konsentrasjon i ett punkt, kontemplasjon (禪定波羅蜜)
 6. Prajñā paramita : visdom, innsikt (智慧波羅蜜)

Avataṃsakasūtraen (Daśabhūmika) opplister ytterligere fire:

7. Upāya paramita: dyktige midler
8. Praṇidhāna paramita: løfte, besluttsomhet, aspirasjon
9. Bala paramita: åndelig kraft
10. Jñāna paramita: kunnskap

Eksterne lenker

rediger