Sīla

(Omdirigert fra «Sila»)

Śīla (sanskrit), eller sīla (pāli), er et buddhistisk begrep som kan oversettes som «disiplin for hvordan man skal oppføre seg», «moral» eller etikk. Det blir ofte oversatt med «rettledning». Det er en tilsiktet handling. Det er en av de tre praksiser (sila – samadhi – panya) og den andre pāramitā. Det viser til moralsk renhet i tanke, ord og handling. De fire forutsetningene for śīla er kyskhet, ro, stillhet og utslukning, altså at man ikke lenger er prisgitt lidenskapenes spill.

Sīla refererer til de generelle prinsippene for etisk oppførsel. Det er flere grader av sila, som korresponderer til «grunnleggende moral» (de fem rettledninger), «grunnleggende moral med askese» (pancasila), «nybegynner munk/nonne» (de ti rettledninger) og «munk/nonne» (vinaja eller patimokkha). Lekfolk påtar seg vanligvis å leve ved de fem rettledninger, som er felles for alle buddhistiske tradisjoner. Dersom de ønsker det kan de ta på seg de åtte rettledninger som har noen rettledninger om grunnleggende askese i tillegg.

De fem rettledninger gis ikke i form av forbud av typen «du skal ikke...», de er regler for hvordan man skal øve seg på å leve et bedre liv hvor man er lykkelig, uten bekymringer og hvor man kan meditere på en god måte. De fem rettledninger er:

  1. Jeg avstår fra å skade levende skapninger (drap, vold).
  2. Jeg avstår fra å ta ting som ikke har blitt gitt meg (tyveri).
  3. Jeg avstår fra seksuelle utskeielser, eksempelvis seksuelt misbruk.
  4. Jeg avstår fra ukorrekt bruk av tale (lyve, frastøtende språk, baktaling, tomt prat).
  5. Jeg avstår fra rusmidler som forkludrer sinnet og resulterer i likegyldighet.

I de åtte rettledningene blir den tredje rettledningen om seksuelle utskeielser gjort mer streng slik at det blir et løfte om sølibat.

De tre ekstra reglene i de åtte rettledningene er:

6 Jeg avstår fra å spise på feil tid (bare spise mellom soloppgang og klokken 12).
7 Jeg avstår fra dansing, bruk av smykker, underholdning og lignende.
8 Jeg avstår fra å bruke en høy og luksuriøs seng.

Vinaya er den spesielle moralske kodeksen for munker og nonner. Den inkluderer paimokkha, et sett med 227 regler i theravada-tradisjonen. Det eksakte innholdet i vinaya-skriftene er litt forskjellig ifølge de forskjellige skolene, og forskjellige skoler eller underskoler setter forskjellige standarder for hvilken grad de følger Vinaya. Nybegynner-munker og -nonner bruker de ti rettledninger, som er de grunnleggende rettledningene for munker og nonner.

I mahayana-buddhismen er det også en egen vinaya og en etikk for bodhisattvaer i mahayana-sutraen Brahmajala Sutra (som ikke må forveksles med pali-teksten ved samme navn). Den sier at man ikke bør spise kjøtt og oppfordrer aktivt til vegetarisme.

Se også

rediger