«Valle» har også andre betydninger.

Valle er et sokn i tidligere Sør-Audnedal prestegjeld, Mandal prosti i Agder og Telemark bispedømme. Fra 1837 til 1843 var Valle en del av Undal formannskapsdistrikt. I 1844 dannet Valle og Spangereid sammen Sør-Audnedal kommune. Valle sokn var selvstendig kommune fra 1897 til 1964. Kommunen hadde navnet Sør-Audnedal (Audnedal ble opprinnelig skrevet Undal). Valle er nå en del av Lindesnes kommune.

Valle kirke med Dronninghaugen til venstre og prestegården helt til høyre.

Det forekommer ofte navneforvekslinger mellom Valle sokn i Audnedal i Vest-Agder og Valle sokn i Setesdal i Aust-Agder.

Kjente personer

rediger

Peder Claussøn Friis (15451614) var sogneprest i Valle fra 1566 til sin død. Han er kjent for sin interesse for geografi og historie. Han skrev boken «Norriges oc Omliggende Øers sandfærdige Besschriffuelse». Boken ble utgitt først 18 år etter hans død, i 1632. Videre var han den første som oversatte Snorres kongesaga til norsk: «Norske kongers Chronica». Den ble utgitt i 1633.

Det er reist en statue av Peder Claussøn Friis ved Valle prestegård. Den er laget av Gustav Vigeland (18691943), som hadde sine ungdomsår på gården Mjunebrokka på Vigeland i Valle (nå Lindesnes) kommune.