Valdresskifer

Valdresskifer er en fyllittskifer. Den er grå/grønn av farge. Der er forekomster flere steder, særlig i Øystre Slidre, bl.a. med gruver i Rogne. Det er over 50 gruver i området. Skifer herfra har blitt brukt særlig til taktekking, heller og gravsteiner.

Skiferdrift var en omfattende industriell virksomhet i Valdres fra 1810, men uttak av skifer er kjent tilbake til 1600-tallet. I 1893 var 100 personer sysselsatt med produksjon av skifer. Valdres Skiferbrudd ble stiftet 1899 og omkring 1910 var 150 personer ansatt. Det var stor eksport til utlandet bl.a. England, Belgia, Nederland og Italia. I mellomkrigstiden sank produksjonen av skifer, og driften ble lagt ned i 1953. Fra 1960 har Fjellhammar bruk (senere Icopal) produsert knust skifer til bestrøying av takpapp.

Skiferbruddet er i dag museum.