Fjeldhammer Brug A/S

(Omdirigert fra Fjellhammar bruk)

Fjeldhammer Brug A/S ble grunnlagt i 1961.

Dette selskapet hadde en avtale med A/S Valdres Skiferbrud om å drive ut skifer fra enkelte av deres gruver i Rogne. Samt å drive utnyttelse av de stadig voksende avfallshaugene som opprinnelig hørte A/S Valdres Skiferbrud til. I 1971, etter 10 års drift var store deler av disse avfallshaugene brukt opp. Da ble det sprengt nye gruver og tunneler for å drive ut mer skiferstein. På det meste hadde Fjeldhammer Brug 40 mann i arbeid. Etter hvert ble driften automatisert og rasjonalisert, og dermed klarte det seg med mellom 10 og 15 mann til den daglige driften. I 1991 var årsproduksjonen cirka 18 000 tonn skifermel og Fjeldhammer Brug var i 1992 den eneste bedriften som drev med produksjon av skifer ved skiferbruddene i Valdres.