Rogne er ei bygd på østsiden av Volbufjorden i Øystre Slidre kommune i Innlandet. I bygda ligger Rogne kirke fra 1857. Øst for Rogne ligger Valdres skiferbrud, hvor det har vært drift i over 250 år. Det er reist et minnesmerke over skiferarbeiderne i bygda, laget av billedhoggeren Gunnar Rørhus. Fylkesvei 51 går gjennom Rogne. Rogne skule ligger også i denne bygda.