Val di Susa er en dal i provinsen Torino i Italia.

Sacra di San Michele ligger nederst i dalen

Elven Dora Riparia renner gjennom dalen som har fått sitt navn fra byen Susa.

Det finnes spor etter mennesker her flere tusen år tilbake i tiden. Romerne fant at de kunne benytte dalen som gjennomfartsåre til Gallia. Siden har den vært benyttet mange ganger bl. annet av Hannibal, Julius Cæsar, Karl den store, langobardene og i senere tid franske og spanske tropper.

I 1870 ble Frejustunnelen åpnet, og dalen ble derved forbundet med Frankrike med jernbane. I 1980 ble det åpnet en motorveitunnel ved siden av jernbanetunnelen. Motorveien A32 (TorinoBardonecchia) forbinder det italienske motorveinettet med tunnelen.

Idag er dalens økonomi først og fremst basert på vinterturisme. Under de olympiske vinterleker 2006 arrangertes det øvelser i Sauze d'Oulx.