En motorveitunnel er en tunnel som det går en motorvei gjennom. Disse tunnelene kan ha ett, to eller flere løp, Fosskolltunnelen har f.eks. tre. En ettløpstunnel har bare én kjøreretning. En del av tunnelene har mulighet for å legge om trafikken til toveis trafikk i ett løp mens det andre løpet av ulike årsaker er stengt. Tunneler (bortsett fra korte viltlokk og miljøtunneler) med mye trafikk må ofte stenges for å kunne utføre vedlikeholdsarbeid,[1] f.eks. å vaske kameralinsene i overvåkningskameraene. Dette blir som oftest gjort om natten. Hvert 20.–30. år må tunnelen stenges over en periode på over ett år på grunn av rehabilitering. Da tar man ett løp om gangen og har toveistrafikk i det andre. Ledninger og teknisk utstyr må skiftes fordi levetiden har utløpt. Tunneler er dyre å bygge, og har flere ganger så høye vedlikeholdskostnader som tilsvarende vei i dagen.[2] For ville dyr er det bra med tunneler, slik at de kan ferdes som normalt i skogen.

Referanser

rediger