Våtvoll er ei bygd i Kvæfjord kommune i Troms. Bygda ligger mellom Langvassbukta og Gullesfjordbotn, på vestsiden av Gullesfjorden. Riksvei 85.svg går gjennom bygda.

Bekkenesset sett nordover fra Kvalshausen - Nakketinden over fjorden til høyre.

Bygda har flere kjennemerker - blant annet Kvalshausen, Arleif-brygga, ungdomshuset og Elvebukta ved utløpet av Våtvollelva. Bygda hadde posthus og også anløp av lokalbåt fra Harstad før det ble fast veiforbindelse med både Vesterålen og Lødingen. På brygga på Halvardsneset fantes det også en lokal landhandel et stykke ut på 1970-tallet.

Hovednæring var inntil andre verdenskrig en kombinasjon av jordbruk og fiske. De fleste som bor i bygda nå jobber enten i Vesterålen (Sigerfjord, Sortland) eller i Lødingen. I utkanten, nord for bygda, ligger Våtvoll grendehus.