Våronn er et begrep som beskriver de faste årlige vårarbeidene i landbruket.

Såing som en del av våronn ved Vang i Hedmark

Våronna besto historisk av gjødsling, pløying, harving og såing. Hver av disse arbeidsoperasjonene tok tid og krefter, selv med hest til hjelp. Alt fra redskap og verktøy til åkre og jorder skulle forberedes. Samtidig ble dyra sluppet ut på beite. Det innebar at en måtte kontrollere og reparere gjerder og skigarder og se etter at grinder fungerte som de skulle. Var vinteren litt lang var det å finne tilleggsfor. Sauene kunne ete greiner fra styvinger, men kyrne var det verre med. I verste fall ble det slakt.

I dag er mye av jobben maskinell. Gjødsel samles på tanker og pumpes ut via en traktormontert tank. Traktorplogen har flere plogskjær, så pløying tar kortere tid. Harven er stort sett uendret, men bredere. Såmaskinen sprer over større felter og minst like godt som en øvet såmann.

Se også rediger

Autoritetsdata