Onn

hard arbeidsøkt

Onn kommer av norrønt for iver eller anstrengelse, og blir brukt for å beskrive de større årvisse arbeidene i landbruket. Flertallsformen er onner (av annir) i betydningen markarbeidstidene, eller arbeidet med klargjøring av beiter og dyrket mark, samt høsting av gress og korn. Arbeidets egenart i de ulike årsfasene har egne navn.

Halmballer etter høstonn i Slesvig-Holsten.

Onna deles oftest i tre perioder:

  • Våronn, det vanlige vårarbeidet med opprydding etter vinteren og klargjøring til vekstsesongen.
  • Slåttonn eller høyonn, arbeidet med slåtten, høsting av høy, eller silofor og høyballer.
  • Skuronn eller skurdonn, arbeidet med å skjære kornet.

KilderRediger