For grind innen crust punk, se grindcore

Grind er en port på et gjerde der det er en vei eller sti gjennom gjerdet. En grind er gjerne gitterformet. Den kan være i tre og stål, enhengslet, flerhengslet eller uhengslet. Grinder er vanlig der en har innhegninger og stengsler, for eksempel på lekeplasser eller for dyr på beite. Også ordet le brukes når det er en dyreport som skal hindre at dyr passerer et gjerde.

Tregrind i Skottland.
Metallgrind på Åland for å holde kuer vekk fra våningshus Sverige.

Ordet «grind» brukes også om karmer og rammer, for eksempel lekegrind for småbarn og takgrind for fastspenning av bagasje utenpå biler.

Se også

rediger
Autoritetsdata