Utvisning

Utvisning kan bety avgrensning av felt i et allmenningsutnyttende tiltak, men i den vanlige betydningen av ordet betyr det at en person forbys å oppholde seg på området, under straffetrussel.

Utvisningsvedtak i Utlendingslovens forstand innebærer at en utlending må reise ut av landet og mister muligheten til å komme tilbake til Norge. Som hovedregel gjelder vedtaket også de øvrige Schengen-landene. Innreiseforbudet kan bli gjort varig eller tidsbegrenset, men er som hovedregel ikke kortere enn to år. Et bortvisningsvedtak nekter en utlending innreise til eller opphold i Norge. Vedtaket er ikke til hinder for senere innreise. Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller uttransportering fra riket.

Se ogsåRediger