Utgangsenergi (betegnelsen E0) er den kinetiske energi som et prosjektil har i det øyeblikket det forlater våpenet. Utgangsenergien er et riktigere mål på et skytevåpens effektivitet enn utgangshastigheten ettersom den stort sett er uavhengig av ammunisjonstype.

Formelen for utgangsenergi er   der er prosjektilets masse og er utgangshastigheten.

Utgangsenergi måles i joule og varierer fra rundt 10 joule for luftgevær til flere megajoule for moderne artillerivåpen.

Eksempler på utgangsenergi for ulike våpen
Våpen Kaliber Prosjektilvekt Utgangshastighet Utgangsenergi
Softgun 6 mm 0,2 100 m/s 1 joule
Luftgevær 4,5 mm 0,5 gram 200 m/s 10 joule
Langbue 40 gram 45 m/s 40 joule
Luger P08 9 x 19 mm P 8 gram 400 m/s 640 joule
Ak 4 7,62 x 51 mm 8,8 gram 830 m/s 3 kilojoule
M2 Browning 12,7 x 99 mm 45 gram 900 m/s 18,2 kilojoule
Bofors 40mm 40 × 364 mm R 870 gram 1030 m/s 461 kilojoule
Fälthaubits 77 155 mm 43 kg 770 m/s 12,7 megajoule
Schwerer Gustav 800 mm 7100 kg 720 m/s 1840 megajoule

Se også

rediger
Autoritetsdata