Anslagsenergi

Den kinetiske energien til et prosjektil målt på en avstand (for eksempel 100 meter, E100), i motsetning til utgangsenergi som måles ved pipemunningen

Anslagsenergi beskriver en kules kinetiske energi, som er avhengig av kulens masse og hastighet. Anslagsenergien er et viktig mål for hvor mye energi som kan overføres til målet, men hvor mye energi som faktisk overføres ved treff avhenger også av kulens konstruksjon[1] og målets oppbygning. Det er verdt å merke seg at siden anslagsenergien avhenger av hastigheten, så vil et avfyrt prosjektils anslagsenergi over tid avta hovedsakelig grunnet luftmotstand.

Anslagsenergi ved storviltjaktRediger

Jaktforskriften stiller ved storviltjakt i Norge krav til bruk av ekspanderende ammunisjon med en minste anslagsenergi målt på 100 meter:[2]

 Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe eller felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi:

  • a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.
  • b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Under jakt med rifle på rådyr, bever og gaupe eller felling av jerv og gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100. 

Tilsvarende regler gjelder for storviltjakt på enkelte arter i Sverige og Finland, med hovedforskjell at Finland[3] og Sverige istedenfor 2200 J[4] bare krever 2000 J dersom prosjektilet veier minst 10 gram.

Utregning av anslagsenergiRediger

Ettersom en kules anslagenergi er lik kulens kinetiske energi på ethvert gitt tidspunkt, kan man regne ut anslagsenergien ut ifra formelen:

 ,

Hvor:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger