En softgun (ofte kalt airsoft) er et skytevåpen som skyter små runde plastkuler, kalt BBs. Våpnene er i plast, metall eller en kombinasjon, og etterligner i det fleste tilfeller utseendet til militære skytevåpen.

M15A4 softgun
Prosjektiler til airsoftvåpen
Grafisk og animert fremstilling av en AEG gearbox

Lover

I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie. Man kan få dispensasjon fra aldersgrensen hvis man er over 16 år og aktiv medlem i et skytterlag eller skytterklubb tilsluttet Norges Airsoft Forbund, eller bestått jegerprøven.

Våpenforskriftens §23[1] og §10[2] sier:

 Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10 annet og tredje ledd.

Dispensasjon fra kravet i våpenloven § 7 fjerde ledd om at søker skal være 18 år, kan gjøres for erverv av rifle eller hagle hvis søker er over 16 år og a) i seks måneder har vært aktivt medlem av forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, og har anbefaling fra denne, eller b) har bestått jegerprøve.

Dispensasjon etter annet ledd kan bare gis i de tilfeller våpenet kan oppbevares av en person som oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder som er nevnt i første ledd.  

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.

En softgun som bæres i det offentlige rom kan representere et problem siden det ofte er en tro kopi av skarpe skytevåpen. Det kan være et dilemma for politiet når en person med softgun skal pågripes. Politiet har ingen mulighet til å se om personen bærer et ekte våpen eller en kopi. Dermed kan det oppstå unødvendige skyteepisoder, og en risikerer at personen som bærer softgun blir skadet, i verste fall drept. Det har også vært flere tilfeller av ran der softgun er blitt brukt. I slike tilfeller blir dommen lik som om et ekte våpen ble brukt i ranet, altså dømt etter strafferammen for væpnet ran.

Våpenlovens § 27b[3] sier:

 Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart. 

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

I flere land, som USA, skal softguns ha en oransje eller rød tupp, som markerer at det ikke er et kruttvåpen. Det er for å forhindre at folk tror det er et ekte våpen, og man unngår skyteepisoder.

Historie

Softguns ble oppfunnet i Japan, primært som et alternativ for samlere som ville ha våpen som så realistiske ut, fordi ekte våpen var ulovlige.

Kategorier

Softgun kan deles opp i tre kategorier:

  1. AEG (Automatic Electric Gun) er den mest normale typen som brukes innen konkurranser. Prosjektilene har en munningshastighet på ca. 80-110 m/s. AEG-softgun er drevet av en elmotor som skyter ut kulene. Denne typen softgun er ofte kopier av maskinpistoler og rifler. Slike brukes ofte i taktisk rollespill. AEG-softgun kan også modifiseres til å skyte med opp til 190m/s, men dette går sterkt utover holdbarheten på våpenet.
  2. Trykkluftvåpen forekommer oftest som kopier av håndvåpen. Disse er ofte svært forseggjorte og veldig virkelighetstro. Det må også nevnes at de kraftigste riflene er gassdrevne, og er treffsikre på opptil 100 meters avstand. De kan ha en utløpshastighet på opptil 200m/s. Ofte skilles det mellom våpen med og uten blowback-rekyl: Gas Blowback (GBB) og Non Blowback (NBB). Det er altså om glidestykket går tilbake for hvert skudd, som på ekte våpen. Et våpen med blowback-rekyl er mer realistisk, men krever et mer komplisert og bevegelig glidestykke.
  3. Fjær-softgun er fjærdrevne våpen som ofte er laget av plast, og ikke alltid fullt så holdbare. Selv en slik billig kopi kan være vanskelig å skille fra en ekte pistol eller rifle. Våpenet har ofte en utløpshastighet på 50-80m/s. Disse bruker ofte 0,12-grams kuler, som er en billig type.

Utstyr

Det eneste som er påbudt er briller/maske, men mange kjøper klær, vester, sikter og mange ekstra magasin. I tillegg er det viktig med gode batterier og en god lader. Det forbedrer ytelsen til geværet. Batteriet er enten i kolben, i et eller annet rom i geværet eller i batteriboks som er festet under løpet.

Produsenter

Produsentene må ha kjøpt seg rettigheter før de kaller et våpen f. eks. Desert Eagle. Noen av de mest kjente merkene er Tokyo Marui, Classic Army, ICS, King arms, WE, KJ Works, KWC, G&G og en rekke billigere kopier som Jing Gong, ASG og Galaxy (også kalt kinakloner, men som har god kvalitet i forhold til prisen).

Bilder

Referanser

Eksterne lenker

Autoritetsdata